Condor 2: Přirazení ovládání/kláves

Výchozí nastavení pro nového pilota v simulátoru Condor 2

ACTION/PŘÍKAZ BUTTON/KLÁVESA POZNÁMKY
Bank X Axis Křidélka/náklon
Pitch Y Axis Výškovka/sklon
Rudder Z Rotation Směrovka
AirBrakes Z Axis Brzdíci klapky
Trimmer Vyvážení
Flaps Klapky
Throttle Plyn (motor)
View POV Pohledy/rozhlížení
Bank mouse Náklon - ovládání myší
Pitch mouse Sklon - ovládání myší
Bank left LEFT Křidélka/náklon vlevo
Bank right RIGHT Křidélka/náklon vpravo
Pitch up UP Výškovka/sklon nahoru
Pitch down DOWN Výškovka/sklon dolů
Rudder left Z Směrovka vlevo
Rudder right X Směrovka vpravo
Rudder centre C Směrovka střed
Trimmer up DELETE Vyvážení na ocas
Trimmer down INSERT Vyvážení na čumák
Trimmer center F12 Vyvážení na střed/zafixovat
AirBrakes in N Brzdíci klapky zavřít
AirBrakes out B Brzdíci klapky otevřít
Flaps up F Klapky nahoru (+1)
Flaps down V Klapky dolů (-1)
Gear G Podvozek vysunout/zasunout
Wheel brake PERIOD Brzda na podvozkové kolo (klávesa . - tečka)
Release R Vypínač vlečného lana/navijáku
Water W Vypouštění zátěže/vody
Smoke T Dýmovnice zapnout/vypnout
View pan left NUMPAD 4 Pohled vlevo (klávesa 4 na numerické klávesnici)
View pan right NUMPAD 6 Pohled vpravo (klávesa 6 na numerické klávesnici)
View pan up NUMPAD 8 Pohled nahoru (klávesa 8 na numerické klávesnici)
View pan down NUMPAD 2 Pohled dolu (klávesa 2 na numerické klávesnici)
View reset NUMPAD 5 Resetovat pohled (klávesa 5 na numerické klávesnici)
View snap left NUMPAD 7 Pohled vlevo nahoru (klávesa 7 na numerické klávesnici)
View snap right NUMPAD 9 Pohled vpravo nahoru (klávesa 9 na numerické klávesnici)
Zoom in ADD Přiblížit (klávesa + na numerické klávesnici)
Zoom out SUBTRACT Oddálit (klávesa - na numerické klávesnici)
Panel zoom Y Přiblížení na přístrojový panel
Game menu ESCAPE Zobrazí herní menu (klávesa ESC)
Pause/Autopilot P Pauza v offline/autopilot v multiplayeru
Miracle Q Obnova poškození letadla/výšky (zázrak)
Send message BACKSPACE Poslat zprávu (vstup do chatu, odešlete klávesou ENTER)
Show classification TAB Zobrazit výsledkovou listinu (klávesa TAB-ulátor)
Show icons MULTIPLY Textové zobrazení dalších letadel/ikony (klávesa * na numerické klávesnici)
HUD toggle GRAVE Zobrazit informace na obrazovce (klávesa STŘEDNÍK - nad klávesou TAB)
Extend chat log D Zobrazit posledních 20 chatových zpráv
Screenshot S Snímek obrazovky nebo fotka otočného bodu
Cockpit view F1 Pohled z kokpitu
Cockpit visibility CTRL-F1 Vypnut/zapnout přístrojový panel/palubovku
External view F2 Vnější pohled
Chase view F3 Stiskněte několikrát pro různé pohledy
Tower view F4 Stiskněte několikrát pro různé pohledy
Towplane view F5 Pohled na vlečné letadlo
Fly-by view F6 Pohled 'Fly-by'
Padlock view F7 Zamknout pohled na další kluzák v multiplayeru
Net player view F8 Vnější pohled na další kluzáky v multiplayeru
Replay Camera F9 Přepnout přehrávací kameru / manuální kameru
Handheld screen 1 1 PDA - obrazovka 1 - zobrazit mapu
Handheld screen 2 2 PDA - obrazovka 2 - navigace
Handheld screen 3 3 PDA - obrazovka 3 - navigace
Handheld screen 4 4 PDA - obrazovka 4 - centrovač kroužení / vítr
Handheld next screen M PDA - další obrazovka
Handheld zoom in PAGE UP Přiblížit PDA mapu / Nastavit otočný bod +1
Handheld zoom out PAGE DOWN Oddálit PDA mapu / Nastavit otočný bod -1
Lift/Cruise toggle RCONTROL Přepnout vário: kroužení / přeskok
MC up HOME MC zvýšit
MC down END MC znížit
Vario volume up RBRACKET Přidání zvuku vária (klávesa ] - pravá hranatá závorka)
Vario volume down LBRACKET Stišení zvuku vária (klávesa [ - levá hranatá závorka)
Altimeter up EQUALS Snížit tlak výškoměru (klávesa =)
Altimeter down MINUS Zvýšit tlak výškoměru (klávesa -)
Radio frequency up BACKSLASH Frekvence rádia nahoru (klávesa \ - obrácené lomítko)
Radio frequency down APOSTROPHE Frekvence rádia dolů (klávesa ' - apostrof)
G Meter reset 0 Resetovat měřidlo přetížení
Lift helpers H Zobrazit stoupáky (bubliny)
Task helpers J Zobrazit otočné body a zakázané zóny
Check time E Zkontrolovat čas (náramkové hodinky)
Extract/Retract motor K Vysunout nebo zasunout motor
Start motor L Nastartovat motor
Throttle up O Přidat plyn motoru
Throttle down I Ubrat plyn motoru
Start flight SPACE Odstartovat let (klávesa MEZERNÍK)
Toggle auto rudder Zapnout/vypnout AUTO směrovku
Show frame rate (FPS) SHIFT+D Zobrazit obnovovací kmitočet monitoru (FPS)