2021 - nové

Od roku 2021 se v tascích TB Condoru nepatrně přiblížíme reálu. Nově budou vypnuty externí pohledy a ikony letadel.

Since 2021, we will move little closer to the real-life at TB Condor tasks. External views and aircraft icons will now be turned off.