Vítá vás / Welcome to TBCondor

Pondělní letání v simulátoru Condor2 / Condor2 simulator races every Monday

Club class | 4.1.2021 | Day01

Server: TBCondor
Start server: 4.1.2020 / 20:00 CEST
Join time: 30 min.
Race start: 1 min.
Time window: 60 min.
Class: Club class
Distance: 186,9 km
Landscape: CW-B [2.0] Condor 2 version 2.1.5 Hangar 17

Výsledky Den 1Výsledky Total

Foto z letu

Plane icons range 0 km (ikony 0 km)

2021 - nové

Od roku 2021 se v tascích TB Condoru nepatrně přiblížíme reálu. Nově budou vypnuty externí pohledy a ikony letadel.

Since 2021, we will move little closer to the real-life at TB Condor tasks. External views and aircraft icons will now be turned off.

Výsledky 2020 Q4

10 nejlepších pilotů v Q4

Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a spokojenost.