Pravidla/Rules

Virtuální polet v simulátoru Condor 2 pro všechny, co mají rádi staré kluzáky. Tasky s délkou kolem 150 km, start servru každé úterý ve 20:00 CE(S)T, čas připojení 30 min. Hodnocení bude vždy kvartálně, započítána bude max. polovina z možných výsledků. Do hodnocení jsou započítány jen lety s kluzáky Ka6CR a K8. V případě, že dojde k odpojení od servru v průběhu letu je možno dokončit let offline a následně (do 12:00 následujícího dne) zaslat IGC na email: radek.mica17@gmail.com. Lítejte bezpečně, neohrožujte sebe, ani druhé.


Virtual flight in the Condor 2 simulator for everyone who likes old gliders. Tasks with a length of about 150 km, start of the server every Tuesday at 20:00 CE(S)T, connection time 30 minutes The evaluation will always be quarterly, max. Half of the possible results will be included. Only flights with Ka6CR and K8 gliders are included in the evaluation. In the event of disconnection from the server during the flight, it is possible to complete the flight offline and then (by 12:00 the next day) send the IGC to the email: radek.mica17@gmail.com. Fly safely, do not endanger yourself or others.